De koude periode komt er weer aan en om te voorkomen dat er onnodige productproblemen ontstaan informeren wij u graag over de acties die u kunt nemen.

Door lage buitentemperaturen kunnen er tijdens een koude periode problemen ontstaan met verstopte brandstoffilters. Bij lagere temperaturen is dit een bekend verschijnsel maar veroorzaakt het toch iedere keer de nodige klachten en onbegrip. Meer bekendheid over de producteigenschappen en het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen, kunnen deze klachten voor een groot deel voorkomen. De problemen ontstaan vaak door een combinatie van factoren zoals kou (warmte), vocht en/of condens, soort filters en eigenschappen van het product.

Diesel heeft de eigenschap om bij lage temperaturen te kristalliseren (bevriezen). Omdat diesel een mengsel is van diverse stoffen, bevriest het niet op één bepaalde temperatuur, maar begint eerst te vlokken (Cloud Point). Naarmate de diesel verder afkoelt, ontstaan meer vlokken en bevriest het uiteindelijk (CFPP). Het brandstoffilter raakt verzadigd en verstopt. De kans is nog groter als er ook nog eens een (hydro) absorptie filter wordt gebruikt.

In onderstaand overzicht worden de diesel productspecificaties getoond die vanaf de depots worden gegarandeerd.

Periode Data Cloud     CFPP
Zomer 15 April- 30 September 4 -5
Intermediate     1 Oktober – 15 November/1 Maart – 14 april     0 -11
Winter 16 November – 28 Februari -5 -20


Door de veranderde bio-wetgeving zal de bijmengverplichting ook na 2019 weer verder stijgen . Dat heeft tot gevolg dat er ook in de wintermaanden consequent een aanzienlijk percentage FAME aan de diesel moet worden toegevoegd om aan de jaarlijkse verplichting te kunnen voldoen. Een juiste waterhuishouding is daardoor nog belangrijker geworden. De risico’s t.a.v. de reinigende werking en het voorkomen van water op tankbodems zijn onveranderd en het gebruik van de juiste filters in het traject van opslag tot aan de eindverbruiker ook.

Waar moet u zeker aan denken:
– Overtuig uzelf dat uitsluitend winterdiesel wordt gebruikt
– Wees extra alert op water en vervuiling in alle tanks
– Vervang regelmatig het brandstoffilter van uw opslagtank
– Gebruik de juiste filters (geen Hydrosorb)

Kortom: een goede waterhuishouding is van groot belang in het voorkomen van problemen gedurende de wintermaanden. Het gebruik van Diesel Traxx helpt daarbij door het water afscheidende vermogen. Daarnaast biedt Diesel Traxx een betere bescherming tegen bacterievorming. Zie ook de video https://www.traxx-diesel.nl/video-hoe-ontstaat-bacteriegroei-in-diesel/

De koude periode komt er weer aan en om te voorkomen dat er onnodige productproblemen ontstaan informeren wij u graag over de acties die u kunt nemen.