Hoe groen kan je zijn als maker en verzorger van een groene leefomgeving?

Voor die uitdaging staan veel bedrijven. Het verlagen van de CO2 uitstoot is van groot belang om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Zo ook GriftGroen.
GriftGroen werkt met respect voor de natuur. Duurzaam en verantwoord handelen is het uitgangspunt. Het slim inzetten van moderne mechanisatie, waaronder al veel elektrische, helpt de CO2 footprint te verlagen daar waar het mogelijk is. Waar gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen is gekozen voor de 100% klimaatneutrale brandstof Diesel Traxx Zero. De brandstof besparende diesel (tot 4%), waarbij de overige CO2 uitstoot geheel wordt gecompenseerd. Op deze wijze kies GriftGroen milieubewust voor 100% CO2 neutrale diesel en heeft in 2018 ruim 80.000 kilo CO2 gecompenseerd.

Hoe groen kan je zijn als maker en verzorger van een groene leefomgeving?