Tijdelijke verlaging accijns op motorbrandstoffen

Kabinet verlaagd tijdelijk de accijns op motorbrandstoffen per 1 april 2022.  Zie link voor aanvullende informatie:  Accijns tijdelijk verlaagd in 2022 (belastingdienst.nl).

Indien u een verklaring wenst te ontvangen dat de accijns door ons is voldaan, verzoeken wij u een email te sturen aan: info@verschuurolie.nl onder vermelding van verklaring accijns. Wij sturen u dan z.s.m. de verklaring per email retour.

De aanvraag bij de douane moet uiterlijk 7 april 2022 binnen zijn.

Tijdelijke verlaging accijns op motorbrandstoffen